Akadálymentesítő eszközök

Skip to main content
2023. augusztus 08.

EFOP-3.3.2-16-2016-00215


EFOP-3.3.2-16-2016-00215 Gellénháza Község kulturális értékeinek erősítése az oktatásban c. projekt bemutatása

2018. február 01-én elindult az EFOP-3.3.2-16-2016-00215 számú Gellénháza Község kulturális értékeinek erősítése az oktatásban elnevezésű projekt. A tervezett programok a helyi köznevelési igények figyelembevételével, a Nemzeti Kerettantervvel összhangban kerültek kidolgozásra. A gyerekek népdal és népzenei oktatása ma is fontos része a mindennapi oktatásnak. A pályázat lehetőséget ad a szerteágazó népzenei hagyományok szinergizálására, egyeztetve a Nemzeti Alaptantervvel. A bevont intézmények száma 12 db, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk. A programok célcsoportja az óvodás, illetve általános iskolás korosztály. A diákok egy részét helyben érjük el, a más településeken élő diákok utaztatását meg szervezzük településünk művelődési központjába. A programokon résztvevő diákok számát az egyes nevelési-oktatási intézményekből minden esetben az adott együttműködési megállapodásban rögzítettük, feltüntetve az egyes programokra bevonni kívánt, valamint az indikátor teljesítéséhez releváns hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok számát is. A célcsoportot képező általános iskolások olyan intézmények hallgatói, amelyek a településsel szomszédos községekben találhatók, így a már amúgy is meglévő szerves együttműködés a települések közt ily módon kiegészülhet a fiatal korosztályhoz tartozó gyermekek megismerkedésével, közös alkalmakon történő részvételével. A projekt fizikai megvalósítása 30 hónapot ölel fel, amely 2 mérföldkövet tartalmaz. A projekt rövid távú hatása, hogy a településen elérhető magyar népzenei tudás az iskolai oktatás keretein kívül kerül átadásra, a bevont iskolás és óvodás korú gyermekek számára, így járulva hozzá az érett, kiegyensúlyozott, magát kifejezni tudó, közösségben élő emberek felneveléséhez. A projekt hosszú távú hatása, hogy a pályázatban megvalósuló nem formális és informális tanulási módszerek segítik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci re-integrálását, a leszakadóknak a társadalomba való visszavezetését; éselősegítheti az oktatási esélyegyenlőség érvényre jutását. A projekt elvárható eredménye, hogy, olyan programok, formális és informális tanulási módszereket alkalmazzon, amely biztosítja a fenntarthatóságot. A projekt összes költsége 30 000 000 Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A projektben megjelölt számszerűsíthető eredmények: bevont célcsoport tagok száma:140 fő. HH s tanulók száma: 29 fő.
A pályázat befejezésének időpontja 2020. 01. 31.