Elérhetőségek

Gellénháza Község Önkormányzata
8981 Gellénháza,
Kossuth u. 2.
Telefon: 3692566027

Hírek / Pénzügyi ügyintéző állás

Pénzügyi ügyintéző állás

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal

     A „Közszolgálati tisztségviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8981. Gellénháza, Kossuth u. 2.

A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, költségvetés, beszámoló, zárszámadás, mérlegjelentés készítése, adatszolgáltatás. Könyvelői feladatok az ASP pénzügyi rendszer használatával. A költségvetési – gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetetlen előélet, amit majd 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzser-asszisztens szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Vagyon-nyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Önkormányzati gazdálkodásban szerzett tapasztalat,
 • Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • ECDL,
 • Közigazgatási alapvizsga,
 • ASP pénzügyi rendszer, KGR K11 program ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat, elhivatottság,
 • Kiváló szintű együttműködési képesség,
 • Önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §- a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Györke Gyöngyi jegyző nyújt a 92/566-027-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Gellénházi Közös Hivatal címére történő megküldésével (8981. Gellénháza, Kossuth u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen zárt borítékban, Zala megye, 8981. Gellénháza, Kossuth u. 2.

       A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, Gellénháza polgármesterének egyetértésével, aki az egyetértési jog gyakorlása előtt egyeztet Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr települések polgármestereivel.

        A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Zalai Hírlap
 • Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
 • Gellénháza Önkormányzatának honlapja / www.gellenhaza.hu

       A munkáltatóval kapcsolatos egyéb tényleges információ:

A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötéssel jön létre. A pályázat kiírója az eljárás bármely szakaszában, a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.Csatolt fájl(ok):

Megosztás
« Vissza az előző oldalra!

Gellénháza Község Önkormányzata - Magyar