Elérhetőségek

Gellénháza Község Önkormányzata
8981 Gellénháza,
Kossuth u. 2.
Telefon: 3692566027
E-mail küldése

Hírek / Lakossági tájékoztató szociális célú tűzifa igénylésről

Lakossági tájékoztató szociális célú tűzifa igénylésről

Lakossági tájékoztató

szociális célú tűzifa igénylésről

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 30-án rendeletet alkotott a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. A rendelet értelmében az önkormányzat a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

Szociális célú tűzifa annak a személynek biztosítható, aki

  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára vagy
  3. pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra jogosult,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
  5. szociális helyzeténél fogva egyéb okból rászorul a támogatásra.

Jövedelmi helyzete alapján szociális célú tűzifa adható továbbá annak a személynek,

  1. akinek 1 főre számított havi családi jövedelme mindenkori minimálbér 75%-át nem haladja meg,
  2. egyedülálló esetén a havi jövedelme mindenkori minimálbér 90%-át nem haladja meg.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a fentiekben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,
  2. akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Gellénháza, Kossuth u. 2. szám alatti épületében (és letölthető az oldal alján, a"Csatolt fájlok" alatt). A kérelmeket november 30-ig lehet a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani, amiket a Szociális Bizottság megtárgyal, és december 10-ig javaslatot tesz a képviselő-testület felé az elbírálás mikéntjére. A képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a kérelmek felől.

Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy a tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. Az Önkormányzat a tűzifa felhasználásának tényét jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellátásban részesített személy a tűzifát nem rendeltetésének megfelelően használja fel, a tűzifa értékét köteles az Önkormányzat részére visszatéríteni. Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a támogatott személy a támogatást követő évben szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be.

Gellénháza, 2018. november 20.

 

 

Dr. Rudas Tamara

jegyző

 

A tájékoztató és a KÉRELEM letölthetők az alábbi, "csatolt fájlok" linkről (WORD):Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Gellénháza Község Önkormányzata - Magyar